Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

MySauna Oy tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuojalain (523/1999) 10 ja 24 § edellyttämällä tavalla. Voimme päivittää tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

1. Rekisterinpitäjä

MySauna Oy
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin: +358 (0)50 517 0227
Y-tunnus: 2906737-2

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Rekisteriä koskevat kysymykset voidaan toimittaa osoitteeseen: [email protected]

3. Rekisterin nimi

MySauna Oy markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen, tai asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, analysointiin sekä markkinointiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

4. Tietojen kerääminen

Keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme seuraavia tietoja:

Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Julkinen Facebook-profiili

Tallennamme asiakassuhteeseen liittyen minimitiedot, joihon tyypillisesti kuuluu henkilön yksilöity nimi sekä sähköpostitosoite.

6. Tietolähteet

Tietolähteinä toimivat: Google Analytics, nettisivujemme rekisteröintilomak sekä julkiset Facebook- ja Instagram-profiilit.

Asiakkaaseen liittyviä tietoja voidaan hankkia ja päivittää lainsäädännön mahdollistamissa tapauksissa asiakkaalle informoituihin käyttötarkoituksiin myös muista ulkoisista tietolähteistä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneillemme rekisterinpitäjän harkinnan perusteella ja rekisteröidyn suostumuksella. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille tapahtuu vain sellaisiin käyttötarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta.

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille:

Käytämme sähköpostimarkkinoinnin työkaluja. Ohjelmistoon on tallennettuna henkilön nimi sekä sähköpostiosoite.
Käytämme asiakasrekisteriä, jonne on talletettuina henkilön nimi sekä sähköpostiosoite

Osa markkinoinnissa käyttämistämme palveluista toimii Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia ja jaamme näihin palveluihin tiedon minimoinnin ja riskien vähentämisen periaatetta noudattaen. Käytämme vain Privacy Shield -järjestelmään liittyneitä yrityksiä.

Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

8. Rekisterin suojaus

MySaunan rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Tietoja ja palvelua suojataan muun muassa palomuurien, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden sekä aktiivisen valvonnan avulla. Lisäksi fyysiset laitetilat on suojattu.

Rekisterin sisältämiin tietoihin on pääsy ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.

MySaunan verkkopalvelun tietoliikenne on salattua ja käyttäjä tunnistaa osoitteen oikeellisuuden https-varmenteesta.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut ja täydennykset tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

Tietojen tarkastus ja päivitys tapahtuvat ottamalla yhteys asiakaspalveluumme tai osoitteeseen [email protected] Pyynnön tulee olla kirjallinen ja allekirjoitettu.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai osoitteeseen: [email protected]

11. Sähköpostimarkkinoinnin suostumukset ja kiellot

Suostumus sähköpostitse suoritettavaan markkinointiin kysytään kotisivuilla. Markkinointisuostumus on mahdollista antaa sähköisesti tai esimerkiksi palvelutapahtuman yhteydessä.